Viihtyisän rakennetun ympäristön
ja kauniin arkkitehtuurin jäljillä
Kohti kauniimpaa kaupunkia -kirja

Kohti kauniimpaa kaupunkia kirjassa tarkastellaan viihtyisän kaupunkiympäristön osatekijöitä ja kaupungissa aistittavan kauneuden olemusta monesta eri näkökulmasta. Kirjan lähestymiskulma aiheeseen on poikkitieteellinen ja ääneen pääsevät arkkitehtien ohella myös historioitsijat, lääkärit, sosiologit ja monen muun alan ammattilaiset. Olemme kaikki rakennetun ympäristön käyttäjiä, mutta kaupunkiympäristön kehityksestä käytävässä keskustelussa ns. maallikoiden mielipide jää usein toisarvoiseksi. Tämä kirja pyrkii nostamaan esiin näkemyksiä moniulotteisemmin ja avaamaan rakennetun ympäristön merkitystä ja vaikuttavuutta monialaisemmin.

Kaupunkiympäristössämme tapahtuvat muutokset herättävät usein suuria tunteita ja kirvoittavat kiivasta keskustelua. Pitäisikö nykyarkkitehtuurissa ottaa vaikutteita historiallisista tyyleistä vai pyrkiä luomaan alati uutta ja oman aikansa näköistä? Miten meitä ympäröivä kaupunkitila vaikuttaa meihin ja onko kauneus vain katsojan silmässä? Arkkitehtuurin muovaama kaupunkitila on osa meidän kaikkien jokapäivästä elinympäristöä, ja siellä tapahtuvat muutokset vaikuttavat meidän kaikkien henkiseen hyvinvointiin ja elämään.

Aihetta lähestytään historiallisesta perspektiivistä ja pohditaan käynnissä olevan muutoksen syitä ja seurauksia. Aikansa näköinen arkkitehtuurieetos kyseenalaistetaan ja pohditaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja aiheeseen. Voiko kauneutta mitata? Kaupunkirakenteessa ilmenevän kauneuden olemusta lähestytään syväluotaavasti sekä tunnepohjalta että neurofysiologisten faktojen ja tutkimusten pohjalta. Kirjassa otetaan tarkasteluun myös osallistaminen, demokratia ja poliittinen päätöksenteko, jotka vaikuttavat kehityksen suuntaan. Lopuksi pohditaan kauneuden hintaa eli myyttiä kauniin rakentamisen kalleudesta.

Miten ympäröivä kaupunkitila vaikuttaa meihin?
Sisällys
Kirjoittajat

Videot